Institution Day

Institution Day was held on 13th Jan 2024. The Chief guest for the program was Sri Swaroop Prakash, MLA, Hassan Constituency. The guests of honour were Dr. Hariprasad Shetty, Director, Ayurdhama Ayurveda Hospital & Yoga Retreat Centre, Sullia & Dr. Indresh N. S. Proprietor, R S Pharma Links & Indu Medicare, Hassan. Dr. Sanjay Tamoli, Founder & Director, TIMER, Mumbai, Dr. Manoj Virmani, President, Vishwa Ayurveda Parishath, Haryana, Sri Murali S, President, Maharaja Education Trust, Mysore, Dr. Poornima Virmani, Haryana & other dignitaries were present on the occasion. The program was presided by Dr. Prasanna N Rao, Principal of the institute.

A cultural extravaganza was showcased by the students and staff of the institute.

Institutional awards 2023-24 were given:

SDM Ayu-Guru: Vd. Gururaj Anil Bhat

SDM Bhishak: Vd. Seetharamu M. S.

SDM Karyapatu: Smt. Roopa M.

SDM Upasthatha: Sri Lohith K. D.

SDM Harsha: Vd. Rahul Dogra

SDM Hemavathi: Vd. Dhriti Khandelwal

SDM Ashwini: Vd. Hariprasad Shetty & Vd. Indresh N. S.

SDM Agnivesha: For PG Scholars

Samhitha Siddhanta – Dr. Pooja S, Rachana Sharir – Dr. Dharanesh S, Kriya Sharir – Dr. Arya V M, Dravya Guna – Dr Shrikant Acharya, Rasashastra – Dr. Sangeetha Kamatar, Roga Nidana – Dr. Arathi Devaraj, Agada Tantra – Dr. Anaghashree S, Swasthavritta – Dr. Chinmoyee Thakuria, Prasuti Tantra – Dr. Aswini S, Kaumarabhritya – Dr. Vandanalakshmi, Kayachikitsa – Dr. Bagiya Gayatri, Manasaroga – Dr. Swetha Iyer, Shalya Tantra – Dr. Chatubhuj Mehra, Shalakya Tantra – Dr. Drakshayani, Panchakarma – Dr. Gopesh Viramani

SDM Snataka: for Internees

Miss. Prithvi GV, Miss. Harshini Bharadwaj, Miss, Sriprada Indrakanti, Miss. Sneha C Shekhar, Miss. Ela S & Mr. Vasanth Kumar HN

 

Share This Program